Ngày đăng bài: 18/09/2023 10:54
Lượt xem: 947
Giới thiệu "Sách Hướng dẫn Nhà ở Xanh và Sống Lành mạnh“ - "Handbook for Green Housing and Healthy Living”
Cuốn sổ tay mang tên "Sách Hướng dẫn Nhà ở Xanh và Sống Lành mạnh" được xuất bản nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về cách làm cho các tòa nhà trở nên xanh hơn và đề xuất các giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả cùng với những nguyên tắc, chỉ dẫn và gợi ý cho công chúng nói chung.

Nội dung bao gồm nhiều khía cạnh của công trình xanh, từ quy hoạch địa điểm đến bố trí mặt bằng và lớp vỏ công trình đến xử lý và tái chế chất thải, được trình bày trong 13 chương có chủ đích. Mỗi chương bao gồm năm phần chính: lý do, lợi ích, nguyên tắc, giải pháp, chỉ dẫn và bí quyết. Nhiều hình ảnh và biểu đồ minh họa được lựa chọn kỹ lưỡng và trình bày một cách hợp lý để nội dung dễ hiểu hơn. Chúng tôi tin rằng những người chủ gia đình “không có chuyên môn xây dựng” vẫn có thể áp dụng ít nhất một số giải pháp trong cuộc sống hàng ngày và thu được nhiều lợi ích, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản thân họ cùng gia đình.

Mời bạn đọc vào link dưới đây

https://thuvien.huce.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/files/Handbook_GHHL_E-Edition_VIET_FINAL.pdf

https://thuvien.huce.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/files/Handbook_GHHL_E-Edition_ENG_FINAL.pdf

Thư viện ĐHXDHN

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI